It is with great pride that we present to you, our Kasimanwas the LGU Patnongon funded projects from 2019 up to present.

The Baldestamon-Bacongallo Administration will never stop on giving the best that every Patnonganon deserves. For every accomplishment on the different aspects in the lives of the Patnonganon people, the burst of fulfillment follows as we knew that we are serving more than what this administration had promised.

Sa aton mga Kasimanwa, gina tugro gid namon kaninyo ang PAGPALANGGA KAG PAG-ULIKID kang aton mga LIDERES nga gina pangunahan kang aton MATANDOS, MAARAM kag GWAPAHON nga Hon. Mayor Evohn Nee Baldestamon kaimaw kang tatay kang aton banwa nga nag serbisyo ka masobra ka 30 ka tuig kanaton nga may dedikasyon kag wara te kakapoy sa pag himo kang Patnongon nga isara sa pinaka progresibo nga banwa sa bilog nga Antique, Hon. Vice Mayor Johnnyflores Bacongallo kaimaw kang aton mga Sangguniang Bayan Members kag mga mapisan nga LGU Heads kag Staff.

see more. . .